Rockens olika musikgenres

Rockens olika musikgenres

För att kategorisera rockens olika genrer får man för det första konstatera att det är lättare sagt än gjort och att vad som är rock för en person inte skulle kallas rock av en annan. Musik är svårt att ruta in och en musiker kan vara skiftande i sitt uttryck. Johnny Cash är till exempel en av de största låtskrivarna genom tiderna och hans musik har spelats av olika rockgrupper och musiker som Tom Petty, Nick Cave och Joe Strummer. Cash brukar kategoriseras som country-musiker i första hand medan till exempel Joe Strummer ingått i band som det brittiska bandet Clash som räknades till brittisk punkrock. Strummer förknippas även med de irländska folkrockarna The Pouges.

Gränserna mellan de olika rockgenrerna är således svävande. Musik är helt enkelt en konstart som svårligen låter sig begränsas och ringas in. David Bowie som avled för ett par år sedan skulle av många sägas ingå under kategorin för pop-musiker samtidigt som de som hängt med i hans musikaliska karriär från 70-talet skulle benämna honom Glamrockare. Han rörde sig obehindrat mellan olika typer av musik. The Pouges som inlemmas i kategorin folkrock bevisar att gränserna är svävande och att begreppet rock sträcker sig över olika typer av musikaliska uttryck. Det är alltså inte endast Black Sabbath och Metallica som kvalificerar sig. Man har gjort ett försök att ringa in de olika genrerna i Kalifornien och resultatet visar rockens bredd.

Den kaliforniska listan över rockgenrer

I Kalifornien har man delat upp rockens olika genrer och kommit fram till att det finns nio olika typer av rockkategorier: Alternativ Rock, är en av dem. Ordet ”alternativ” avslöjar en del av problematiken och man får anta att bredden av variation är stor i denna kategori. De övriga åtta är; Kristen rock, Folkrock, Garagerock, Hårdrock, Heavy Metal, Progressiv rock, Psykedelisk rock och Punkrock. Utifrån den här listan skulle man kunna placera in Johnny Cash’s låtskrivartradition under Folkrock – eller så gör man helt enkelt ett avbräck från den kaliforniska listan och stoppar in Cash i avdelningen Rockabilly. Genrerna går att bredda ytterligare och listan kommer att förlängas och ser olika ut beroende på vem som formulerat listan.

Reda ut begreppen

The Beatles vandrade också mellan olika genrer. ”Yesterday” och ”When I´m sixtyfour” kan väl knappast sägas vara rock eller möjligen beröra rockens utkanter samtidigt som albumet Abbey Road och Sgt Peppers Lonely Heart´s Club band går att inordna under Psykedelisk Rock och även tangerar hårdrocken i vissa av låtarna. Vilda protester kommer från hårdrockarna efter ett sådant påstående men det går att leva med. För att få någon form av ordning i detta med rockens genrer gör man klokt i att gå tillbaka i tiden ytterligare och studera rockens ursprung. Det kan till exempel vara intressant att titta på var själva begreppet Rock and Roll härstammar ifrån. Utifrån det kan man eventuellt dra några slutsatser.

Rock’n’roll

Begreppet Rock’n’roll eller Rock and Roll betyder ”gunga och rulla” och hämtade sin betydelse från 40- och 50-talens dejting som försiggick i baksätet på bilarna. Rock and roll syftar alltså ursprungligen på sex i baksätet och de krängningar av fordonen som uppstod på grund av detta. Man försökte förmodligen tysta sina aktiviteter med hjälp av musik i bilstereon. Kanske lyssnade man på radiomannen Alan Freed som var den första som uttalade begreppet Rock and Roll i samband med musik. Den gången ordet rock and roll första gången anknöts till musik var det i samband med rhythm and blues. Det är alltså svårt att greppa rock and roll och helt felaktigt att förknippa begreppet med en enskild musikstil.

Rocken som livsstil

Enklast att inordna rockens olika genrer blir det genom att titta på den livsstil som präglar respektive genre. Pudelrockarna präglades ju till exempel av sina hockeyfrillor, även om de är svåra att lokalisera idag så var de lätta att peka ut under 80-talet. Svartrockarna är en annan tydlig genre, åtminstone om man utgår från dem som låtit sitt klädval färgas av musiksmaken. De som gillar Rolling Stones och den typen av musik kanske kan vara svåra att urskilja genom någon specifik klädstil men man får anta att det inte växer någon mossa på Stones fans eftersom själva rockgruppens namn syftar på rullande stenar som aldrig är stilla. Mycket energi är vad som präglar rockens alla genrer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *